ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ประจำ รพ.สต.บ้านเหมืองแบ่ง  จำนวน 1 อัตรา

#เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม)

#ติดต่อสอบถามด้วยตัวเองที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง หรือ โทร.042-841342 ในวันและเวลาราชการ

UploadImageUploadImage