เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
30 ธ.ค. 2022

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
20 พ.ค. 2022

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
20 พ.ค. 2022

เทศบาลตำบลบุแกรง "จัดโครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด บุแกรงบูรพาต้านยาเสพติด" ครั้งที่ 10 ประจำปีงบป
เทศบาลตำบลบุแกรง
20 พ.ค. 2022

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ให้ได้รับท
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
20 พ.ค. 2022

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั่ว
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
20 พ.ค. 2022

5 สิ่งป้องกันภัยเมื่อฝนมา
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
20 พ.ค. 2022

ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานห้องยา
โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20 พ.ค. 2022

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
20 พ.ค. 2022

ประกาศสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
อบต.เสาหิน
20 พ.ค. 2022

ประกาศ เรื่องผลการลดใช้พลังงานของ อบต.เสาหิน ประจำปีงบประมาณ 2564
อบต.เสาหิน
20 พ.ค. 2022

ประชุมปรึกษาหารือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3,5
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
20 พ.ค. 2022

สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลวิหารแดง
20 พ.ค. 2022

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 พ.ค. 2022

ประกวดราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 พ.ค. 2022

ขอให้ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสำหรับเป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน จำนวน 3 โครงก
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 พ.ค. 2022

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 พ.ค. 2022

ประกวดราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อระบบเสียงตามสาย (ชุมชนหอก่อง-ชุมชนโพธิ์ศรี) และจัดซื้อระบบเสียงตามสาย (ช
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 พ.ค. 2022

ทีมงานช่างไฟฟ้า กองช่าง ได้ออกพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมเช็คระบบสายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนหมู่ที่ 7
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
19 พ.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี วันป่าชุมชนแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
19 พ.ค. 2022

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลวังสามหมอ
19 พ.ค. 2022

ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาคอเรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
19 พ.ค. 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19 พ.ค. 2022

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
19 พ.ค. 2022

เบอร์สายด่วน 1669 และเบอร์สายตรงนายก อบต.ข่วงเปา
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
19 พ.ค. 2022

ประกาศผลการลดพลังงานผ่านช่องทางเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
19 พ.ค. 2022

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รับซื้อใบไม้เเห้งกระสอบละ 2 บาท จำนวน 100 กระสอบ
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
19 พ.ค. 2022

ประกาศกรมอนามัย เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
19 พ.ค. 2022

ประกาศโรงพยาบาลฝาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โรงพยาบาลฝาง
18 พ.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
18 พ.ค. 2022

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
18 พ.ค. 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18 พ.ค. 2022

รายงานการเงินเดือน พ.ค.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
18 พ.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG DUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
18 พ.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
18 พ.ค. 2022

คะแนนภาพรวมหหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์
18 พ.ค. 2022

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์
18 พ.ค. 2022

ขอเชิญชวนมาเที่ยวชม ชิม ช้อป ใช้ ในงานตลาดนัดชุมชน/ถนนคนเดิน ตำบลบ้านค้อ ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
18 พ.ค. 2022

สภาองค์กรของผู้บริโภค ถามกระทรวงศึกษาฯ เด็ก ม.3 ผูกคอตาย เพราะไม่มีเงินค่าเรียน ใครรับผิดชอบ?
สำนักงานคณะกรรมการ คปป.
17 พ.ค. 2022

ประกาศกำหนดแจ้งสถานที่รับส่งสรรพเอกสารราชการ พัสดุ และไปรษณีย์ภัณฑ์ ทุกประเภท ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้
สำนักงานคณะกรรมการ คปป.
17 พ.ค. 2022

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะข
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
17 พ.ค. 2022

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
17 พ.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อบต.เสาหิน
17 พ.ค. 2022

คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
17 พ.ค. 2022

คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
17 พ.ค. 2022

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 วันที่ 17 พ.ค. 65
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
17 พ.ค. 2022

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์
เทศบาลตำบลนาแซง
17 พ.ค. 2022

เจ้าหน้าที่งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ติดตั้งกระจกมุมโค้งจุดเสี่ยง/จุดอันตร
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
17 พ.ค. 2022

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เทศบาลตำลสำราญราษฎร์ เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อปรั
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
17 พ.ค. 2022

นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่สำรวจเเละตรวจสอบพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
17 พ.ค. 2022