เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มสรุปวันลาประจำเดือน
โรงพยาบาลฝาง
01 ม.ค. 2025

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
16 ธ.ค. 2024

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
14 พ.ย. 2024

เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
24 พ.ค. 2024

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
24 พ.ค. 2024

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
24 พ.ค. 2024

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง
24 พ.ค. 2024

โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษาเปิดรับสมัคร ครูปฐมวัย 3 อัตรา
เทศบาลตำบลร่วมจิต
23 พ.ค. 2024

งาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด 2567
โครงการชลประทานตราด
23 พ.ค. 2024

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
23 พ.ค. 2024

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 82/2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
21 พ.ค. 2024

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 81/2567 จ้างเหมาจัดทำตรายางของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
21 พ.ค. 2024

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลตาลเลียน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยา
เทศบาลตำบลตาลเลียน
21 พ.ค. 2024

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส
เทศบาลตำบลตาลเลียน
21 พ.ค. 2024

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
21 พ.ค. 2024

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างติดตั้ังท่อระบายน้ำ บริเวณบางตาเณร ม.2
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
21 พ.ค. 2024

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 80/2567 ซื้อวัคซีนโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
20 พ.ค. 2024

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 79/2567 จ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
20 พ.ค. 2024

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 78/2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
20 พ.ค. 2024

การแสดงความคิดเห็นเพื่อประกประชาสัมพันธ์การเลือก สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน
20 พ.ค. 2024

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พรบ.บำเหน็จบำนาญ ขรก.ส่วนท้องถิ่น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน
20 พ.ค. 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวนและแบบล้างย้อนสารกรองอัตโนม
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
20 พ.ค. 2024

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง
20 พ.ค. 2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โรงพยาบาลค้อวัง
17 พ.ค. 2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วั
โรงพยาบาลค้อวัง
17 พ.ค. 2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการ
โรงพยาบาลค้อวัง
17 พ.ค. 2024

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 77/2567 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-877
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
17 พ.ค. 2024

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 76/2567 จ้างเหมารื้อถอนโครงเหล็กหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านนายแมน) โ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
17 พ.ค. 2024

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 75/2567 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
17 พ.ค. 2024

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใ
โรงพยาบาลฝาง
17 พ.ค. 2024

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลตาลเลียน
17 พ.ค. 2024

- การยืนยันตัวตนตามโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบ้าน อ.บึงสามัคคี
17 พ.ค. 2024

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
16 พ.ค. 2024

เปิดรับสมัครธิดาระกำหวาน ปี 2567 เฟ้นหาสาวงามตัวแทนของชาวตราด เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดให้เป็นที
โครงการชลประทานตราด
16 พ.ค. 2024

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
16 พ.ค. 2024

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลฝาง
16 พ.ค. 2024

ประกาศโรงพยาบาลฝาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงพยาบาลฝาง
15 พ.ค. 2024

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ 16-25 พ.ค.2567
โรงพยาบาลค้อวัง
15 พ.ค. 2024

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
15 พ.ค. 2024

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 3/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
14 พ.ค. 2024

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลค้อวัง
14 พ.ค. 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลค้อวัง
14 พ.ค. 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
โรงพยาบาลค้อวัง
14 พ.ค. 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โรงพยาบาลค้อวัง
14 พ.ค. 2024

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
14 พ.ค. 2024

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
13 พ.ค. 2024

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล
เทศบาลตำบลตาลเลียน
13 พ.ค. 2024

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการชลประทานตราด
13 พ.ค. 2024

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
13 พ.ค. 2024

แนวทางบริหารควาาเสี่ยง ด้านเทคโนดลยีสารสนเทศ รพ.ป่าติ้ว
โรงพยาบาลป่าติ้ว จ.ยโสธร
11 พ.ค. 2024