เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
06 พ.ค. 2021

โครงการอบรมส่งเสริมปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติอย่างโปร่งใสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
06 พ.ค. 2021

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 57) ลว.5 พฤษภาคม 25
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
06 พ.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลผึ่งแดด เรื่อง ยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลผึ่งแดด
06 พ.ค. 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
06 พ.ค. 2021

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์กู้ชีพตำบลแคน
สำนักงานเทศบาลตำบลแคน
06 พ.ค. 2021

E - SERVICE
เทศบาลตำบลปากพะยูน
06 พ.ค. 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ
06 พ.ค. 2021

แจ้งยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
06 พ.ค. 2021

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ๒ ตำแหน่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ
06 พ.ค. 2021

ขอความร่วมมือบริจาค
เทศบาลเมืองไร่ขิง
05 พ.ค. 2021

การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 1-6 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จั
เทศบาลเมืองไร่ขิง
05 พ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านหลวง
05 พ.ค. 2021

คำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 และกฎกระทร
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
05 พ.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสำหรับเป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน
เทศบาลเมืองหนองคาย
05 พ.ค. 2021

เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ สภ.คลองเขื่อน
สถานีตำรวจภูธรคลองเขื่อน
05 พ.ค. 2021

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริต ในการบริหารงาน สภ.คลองเขื่อน
สถานีตำรวจภูธรคลองเขื่อน
05 พ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
05 พ.ค. 2021

ประกาศรับสมัครงาน ต.นักกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
05 พ.ค. 2021

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
05 พ.ค. 2021

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาเปิดซองประมูลร้านค้าสวัสดิการและน้ำดื่มโร
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
05 พ.ค. 2021

ประกาศ ขอขยายเวลาแจ้งประเมิณและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
05 พ.ค. 2021

ขอเชิญประชาชนที่มีความประสงค์รับบริการและลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 17
05 พ.ค. 2021

เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลศรีเตี้ย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education บนสมาร์ทโพน
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
04 พ.ค. 2021

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับพระรา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
03 พ.ค. 2021

EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม ชมรม STRONG
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
03 พ.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 78/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
03 พ.ค. 2021

WORK FORM HOME การดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา
03 พ.ค. 2021

ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสภาน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา
03 พ.ค. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 ตำบลลำพ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
03 พ.ค. 2021

ITA EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
03 พ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
03 พ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกาะช้าง ประจำปีงบ
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
03 พ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลเกาะช้าง ประจำปีงบประมาณ
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
03 พ.ค. 2021

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลวังสามหมอ
03 พ.ค. 2021

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ
เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
03 พ.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลยางชุม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลยางชุม (กรณีเหตุพิเศษ เพ
เทศบาลตำบลยางชุม อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
03 พ.ค. 2021

งบการเงินเดือนเมษายน 2564
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
03 พ.ค. 2021

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัตฉัตรมงคล 5 พฤษภาคา 2564
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
03 พ.ค. 2021

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
03 พ.ค. 2021

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
03 พ.ค. 2021

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๒”
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
03 พ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารสุขเเละสิ่งเเวดล้อม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
03 พ.ค. 2021

แบบรับฟังความคิดเห็นหลักการของร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ....
เทศบาลเมืองไร่ขิง
03 พ.ค. 2021

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสวาท
03 พ.ค. 2021

ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.) จำนวน 37 ราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
30 เม.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 3/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
30 เม.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 77/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
30 เม.ย. 2021

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพยัคฆภูมิพิสัย และสมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
30 เม.ย. 2021

ขอความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
30 เม.ย. 2021