เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
03 มี.ค. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
03 มี.ค. 2021

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
03 มี.ค. 2021

ประกาศและเอกสาร (ฉบับร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
03 มี.ค. 2021

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (หมู่บ้านธนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
03 มี.ค. 2021

ขยายเวลารับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีการศึกษา 2564
เทศบาลเมืองไร่ขิง
03 มี.ค. 2021

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
03 มี.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 55/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบี
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
03 มี.ค. 2021

ท่านสามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
03 มี.ค. 2021

การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน ฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื้นที่
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ
03 มี.ค. 2021

การลงพื้นที่ติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
03 มี.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
03 มี.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
03 มี.ค. 2021

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
03 มี.ค. 2021

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล)
เทศบาลตำบลทับช้าง
03 มี.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตสล. หมู่ที่ 2
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
03 มี.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 10
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
03 มี.ค. 2021

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
03 มี.ค. 2021

แผนการจัดสรรงบดำเนินการพื้นฐาน(Fix Cost) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ แผนการใช้จ่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
03 มี.ค. 2021

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
เทศบาลเมืองไร่ขิง
02 มี.ค. 2021

การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกรณีฉุกเฉินตามสถานการณ์โควิด-19
เทศบาลเมืองไร่ขิง
02 มี.ค. 2021

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแซงและนาย
เทศบาลตำบลนาแซง
02 มี.ค. 2021

การปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนาย
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
02 มี.ค. 2021

สายด่วน 1444 "เปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
02 มี.ค. 2021

กกต.เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SmartVote เพื่อติดตามข้อมูลการเลือกตั้งเทศบาล
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
02 มี.ค. 2021

กกต.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ "สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี"
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
02 มี.ค. 2021

รู้ไหม? การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แบบออนไลน์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
02 มี.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
02 มี.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
02 มี.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสำหรับเป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน
เทศบาลเมืองหนองคาย
02 มี.ค. 2021

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองหนองคาย
02 มี.ค. 2021

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลบุแกรงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ
เทศบาลตำบลบุแกรง
02 มี.ค. 2021

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก
02 มี.ค. 2021

ประกาศรับสมัครงาน
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
02 มี.ค. 2021

ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
02 มี.ค. 2021

พิธีรับมอบห้องความดันอากาศบวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
02 มี.ค. 2021

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
02 มี.ค. 2021

บริจาคโลหิต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
02 มี.ค. 2021

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
02 มี.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "แลนฮิมของ นครบุ่งคล้า"
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า
02 มี.ค. 2021

การให้บริการของธนาคารกรุงไทยตามโครงการ "เราชนะ"
เทศบาลเมืองไร่ขิง
01 มี.ค. 2021

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
01 มี.ค. 2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้้งประจำเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งสม
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
01 มี.ค. 2021

การจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่สตรี และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
01 มี.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 54/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (หมายเลขทะเบียน 88-8773 นฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
01 มี.ค. 2021

การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุ 7 ปีบร
เทศบาลเมืองไร่ขิง
01 มี.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 53/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (เลขครุภัณฑ์ 416-61-0051)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
01 มี.ค. 2021

การจัดอบรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
01 มี.ค. 2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบุแกรง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนต
เทศบาลตำบลบุแกรง
01 มี.ค. 2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เรื่อง กำหนดหน
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
01 มี.ค. 2021