เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
30 ธ.ค. 2022

ประกาศโรงพยาบาลฝาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงพยาบาลฝาง
21 ม.ค. 2022

ประกาศโรงพยาบาลฝาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
โรงพยาบาลฝาง
21 ม.ค. 2022

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.25
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
21 ม.ค. 2022

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
21 ม.ค. 2022

ประกาศ เรื่อง การแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวมรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลอุ่มเม่า จังหวัดกาฬสินธุ์
21 ม.ค. 2022

ประกาศ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลอุ่มเม่า จังหวัดกาฬสินธุ์
21 ม.ค. 2022

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง
21 ม.ค. 2022

คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศที
โรงพยาบาลฝาง
21 ม.ค. 2022

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 40/2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-5
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
20 ม.ค. 2022

รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลบุแกรง
20 ม.ค. 2022

ส่งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
20 ม.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์ เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
20 ม.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์ เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเ
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
20 ม.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์ เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
20 ม.ค. 2022

วันที่ 20 มกราคม 2565 อำเภอภูหลวงจัดระเบียบกลุ่มผู้เข้ารับสลากฯ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง
20 ม.ค. 2022

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
20 ม.ค. 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
20 ม.ค. 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (N
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์
20 ม.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
20 ม.ค. 2022

สสอ.ไทยเจริญ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ
20 ม.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด สำหรับสำนักปลัดเทศบาล และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 ม.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมปรับปรุงพื้นห้องทำงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 ม.ค. 2022

ประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 / 2565
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 ม.ค. 2022

ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 / 2565
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 ม.ค. 2022

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 ม.ค. 2022

เชิญชวน...ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย
20 ม.ค. 2022

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
19 ม.ค. 2022

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
19 ม.ค. 2022

เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก..
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
19 ม.ค. 2022

ดำเนินการขอขยายเขตพื้นที่ไฟฟ้า เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
19 ม.ค. 2022

ร่วมจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
19 ม.ค. 2022

ร่วมมอบเงินและถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย บ้านสายตรี 16 พัฒนา อำเภอบ้านกรวด จัง
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
19 ม.ค. 2022

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน เรื่อง นโยบายการดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ (GREEN
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
19 ม.ค. 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
19 ม.ค. 2022

ประกาศเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ป
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
18 ม.ค. 2022

ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองไร่ขิง
18 ม.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
18 ม.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
18 ม.ค. 2022

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2
เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
18 ม.ค. 2022

รายงานผลความหน้าสถานะดำเนินการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
18 ม.ค. 2022

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
18 ม.ค. 2022

พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
อบต.เสาหิน
18 ม.ค. 2022

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ฯ ตำแหน่งนั
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18 ม.ค. 2022

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลิกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศท
เทศบาลเมืองหนองคาย
18 ม.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ สำหรับงานบริการรักษาความสะอาด สำนักสา
เทศบาลเมืองหนองคาย
18 ม.ค. 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลบ้านหลวง
18 ม.ค. 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
17 ม.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านพลับ-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลลำพ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
17 ม.ค. 2022

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอคัพ ครั้งที่ 18 และ สิงห์ตำบลปายคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 25
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
17 ม.ค. 2022