เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
คำสั่งอบต.ละหาร ที่ 341/2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดององค์การบริหา
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอยี่งอ
11 พ.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 140/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
23 ก.ย. 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่
23 ก.ย. 2021

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
23 ก.ย. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
23 ก.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณส
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น
23 ก.ย. 2021

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
โรงพยาบาลฝาง
23 ก.ย. 2021

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 36/2564
เทศบาลเมืองหนองคาย
23 ก.ย. 2021

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 38/2564
เทศบาลเมืองหนองคาย
23 ก.ย. 2021

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประ
โรงพยาบาลฝาง
22 ก.ย. 2021

สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้ จนท.รพ.สต.บางกระบือ ทั้ง2แห่ง ตั้งจุดคัดกรอง กิจกรรมปั่นไปปล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
22 ก.ย. 2021

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
22 ก.ย. 2021

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยบนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
22 ก.ย. 2021

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
22 ก.ย. 2021

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 18/2564
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
22 ก.ย. 2021

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 20
เทศบาลตำบลจานแสนไชย
22 ก.ย. 2021

อบต.เสาหินขอเชิญชวนบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม นม ชุดอุปกรณ์ในการควบคุมโรค ให้กับพี่น้องบ้านโพซอ บ้า
อบต.เสาหิน
22 ก.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
22 ก.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปากพะยูน
22 ก.ย. 2021

ศูนย์ประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครปฐม
เทศบาลเมืองไร่ขิง
21 ก.ย. 2021

ประเพณี บุญข้าวสาก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง
21 ก.ย. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
21 ก.ย. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
21 ก.ย. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
21 ก.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักวิช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น
21 ก.ย. 2021

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11/2563 ลงวันที่ 27 สิง
เทศบาลเมืองหนองคาย
21 ก.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 5/2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านพลับ-บ้านนา หมู่ที่ 7 โดยว
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
20 ก.ย. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
20 ก.ย. 2021

ผอ.รพ.สต.ม่วงหมู่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับการสนับสนุนชุดตรวจATK จาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
20 ก.ย. 2021

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็ม 2
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
20 ก.ย. 2021

วันที่ 20 กันยายน 2564 อำเภอภูหลวงจัดระเบียบกลุ่มผู้เข้ารับสลากฯ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง
20 ก.ย. 2021

ประกาศเลื่อนสอบสัมภาษณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
20 ก.ย. 2021

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 ก.ย. 2021

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 ก.ย. 2021

การให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 37/2564
เทศบาลเมืองหนองคาย
20 ก.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบขสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
19 ก.ย. 2021

บันทึก ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
19 ก.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 139/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
17 ก.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 138/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ โกเบลโก้ รุ่น SR 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
17 ก.ย. 2021

ผอ.รพ.สต.บางมัญ ร่วมกับ จนท.ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด๑๙ (ATK) ในผู้สัมผัสเสี่ยง จำนวใน ๗ ราย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
17 ก.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 137/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง (หมายเลข
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
17 ก.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 136/2564 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 75A สำหรับรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 ลูกโดยวิธีเฉพาะเ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
17 ก.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 135/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
17 ก.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 134/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยของ อบต.ลำพยา ยี่ห้ออี
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
17 ก.ย. 2021

ผอ.รพ.สต.บางมัญ มอบให้ น.ส.เพชรัตน์ ป่านฉนี้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และอสม. ติดตามเยี่ยมผู้กักตัวที่บ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
17 ก.ย. 2021

เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี 2564
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
17 ก.ย. 2021

เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2564
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
17 ก.ย. 2021

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
17 ก.ย. 2021

เทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมกับวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน รพสต.บ้าน
เทศบาลเมืองไร่ขิง
17 ก.ย. 2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 กันยายน 2564
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
17 ก.ย. 2021