เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
ITA EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
13 มิ.ย. 2021

รายชื่อผู้ที่มารับวัคซีน COVID-19 วันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น.
โรงพยาบาลฝาง
12 มิ.ย. 2021

ITA EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
11 มิ.ย. 2021

ITA EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
11 มิ.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 93/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
11 มิ.ย. 2021

ITA EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
11 มิ.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 92/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
11 มิ.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 91/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง หมู่ที่ 8 (ประปาผิว
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
11 มิ.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 90/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-5
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
11 มิ.ย. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 - 3
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้
11 มิ.ย. 2021

รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
โรงพยาบาลฝาง
10 มิ.ย. 2021

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตำบลแม่นาเติง ช่วยกันสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วย "มาตรการ 3 ก. 5 ป. 1
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
10 มิ.ย. 2021

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
10 มิ.ย. 2021

เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
10 มิ.ย. 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล /
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
10 มิ.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 มิ.ย. 2021

ประกาศเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
10 มิ.ย. 2021

ตรวจประเมิน "Thai STOP Covid Plus" ร้านค้า
เทศบาลตำบลปากพะยูน
10 มิ.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสำหรับเป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน
เทศบาลเมืองหนองคาย
10 มิ.ย. 2021

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
10 มิ.ย. 2021

บริการพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลบ้านหลวง
10 มิ.ย. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักง
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
09 มิ.ย. 2021

สรุปผลการปฏิบัติการดำเนินการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
09 มิ.ย. 2021

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
09 มิ.ย. 2021

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
09 มิ.ย. 2021

อบต.แม่นาเติง : ประกาศแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
09 มิ.ย. 2021

รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
09 มิ.ย. 2021

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 9
เทศบาลตำบลจานแสนไชย
09 มิ.ย. 2021

ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง(ปก./ชก.)
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
09 มิ.ย. 2021

ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
09 มิ.ย. 2021

ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
09 มิ.ย. 2021

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ
09 มิ.ย. 2021

รายงานการเงินเดือน พ.ค..2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
09 มิ.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 89/2564 จ้างเหมาจัดทำถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 180 ลิตร จำนวน 135
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
08 มิ.ย. 2021

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
08 มิ.ย. 2021

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว
08 มิ.ย. 2021

จิตอาสา
อำเภอเทพารักษ์
08 มิ.ย. 2021

อเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทยภายใต้โครงการประกวดออกแบ
amk hacklendın el salla
08 มิ.ย. 2021

แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
amk hacklendın el salla
08 มิ.ย. 2021

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลสย ปี พ.ศ.2564
amk hacklendın el salla
08 มิ.ย. 2021

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จํานวน ๑๘ ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)
amk hacklendın el salla
08 มิ.ย. 2021

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
amk hacklendın el salla
08 มิ.ย. 2021

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
amk hacklendın el salla
08 มิ.ย. 2021

ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง "
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
07 มิ.ย. 2021

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
07 มิ.ย. 2021

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต covid-19
เทศบาลตำบลจานแสนไชย
07 มิ.ย. 2021

เส้นทางการท่องเที่ยวตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์
07 มิ.ย. 2021

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หอย
เทศบาลตำบลบ้านหลวง
07 มิ.ย. 2021

รายชื่อผู้ที่มารับวัคซีนCOVID-19 วันที่ 7และ11 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-15.00น. อัพเดต
โรงพยาบาลฝาง
06 มิ.ย. 2021

“วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)”
เทศบาลเมืองไร่ขิง
04 มิ.ย. 2021