เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
คำสั่งอบต.ละหาร ที่ 341/2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดององค์การบริหา
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอยี่งอ
11 พ.ย. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 3/2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
20 ต.ค. 2021

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
20 ต.ค. 2021

เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโพธิ์ศรีสว่างออกไปใช้สิทธิเลีอกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
20 ต.ค. 2021

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
20 ต.ค. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
20 ต.ค. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม เรื่อง การสำรวจที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุน
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
20 ต.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
20 ต.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ "การลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 25
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
20 ต.ค. 2021

แผ่นผับการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
20 ต.ค. 2021

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
20 ต.ค. 2021

ร่วมจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
20 ต.ค. 2021

ออกรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ บ้านสายตรี16และบ้านตะลุมพุก
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
20 ต.ค. 2021

เร่งทำความสะอาดถังน้ำใส และถังกรองน้ำ โรงผลิตน้ำประปาบ้านสายตรี 16
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
20 ต.ค. 2021

ขอขอบคุณ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายพูนศักดิ์ ทองศรี สมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ร่ว
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
20 ต.ค. 2021

ออกรังวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ บ้านตะลุมพุก
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
20 ต.ค. 2021

รายงานสถานการณ์ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
20 ต.ค. 2021

รายงานสถานการณ์ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
20 ต.ค. 2021

รายงานสถานการณ์ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
20 ต.ค. 2021

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์
20 ต.ค. 2021

บัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์
20 ต.ค. 2021

คู่มือประชาชน : เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.บ้านค้อ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
20 ต.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน : #มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัด จากพื้นที่ควบคุมสุงสุดและ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
19 ต.ค. 2021

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่๗ และ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
19 ต.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดขวัญ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
19 ต.ค. 2021

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
19 ต.ค. 2021

การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
19 ต.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลยางชุม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร
เทศบาลตำบลยางชุม อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
19 ต.ค. 2021

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
19 ต.ค. 2021

เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
19 ต.ค. 2021

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลเชียงคำ
19 ต.ค. 2021

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
19 ต.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแคน เรื่องขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลแคน(หมายเลขใหม่)
สำนักงานเทศบาลตำบลแคน
19 ต.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไม้งาม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
19 ต.ค. 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ต.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรมาแสดงตนและตรวจสอบข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65 ตามประกาศของอำเภอด
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
18 ต.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องหมายประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลสำราญราษฏร์
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
18 ต.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 2/2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
18 ต.ค. 2021

เทศบาลเมืองไร่ขิงได้รับรางวัลประก่ศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธ
เทศบาลเมืองไร่ขิง
18 ต.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลบุแกรง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
เทศบาลตำบลบุแกรง
18 ต.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ นฐ 72602/523 ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
18 ต.ค. 2021

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
18 ต.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลบุแกรง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลบุแกรง
18 ต.ค. 2021

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
เทศบาลตำบลเชียงคำ
18 ต.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์รับบริการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในอำเภอภูหลวง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง
18 ต.ค. 2021

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
18 ต.ค. 2021

แบบลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนเข็ม2ที่โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลฝาง
18 ต.ค. 2021

รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม
ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม
18 ต.ค. 2021

ผลการพิจารณาเลื่อนลูกจ้างประจำ สสอ กุดชุม
ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม
18 ต.ค. 2021

ดำเนินการล้างถนน ที่มีดินโคลนทับถม บ้านแม่กลางหลวง หมู่ที่ 17
เทศบาลตำบลบ้านหลวง
18 ต.ค. 2021