เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
ITA EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
31 ส.ค. 2021

ITA EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
31 ส.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 118/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ระบบประปาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
02 ส.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 117/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ระบบประปาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
02 ส.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 116/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ระบบประปาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
02 ส.ค. 2021

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
02 ส.ค. 2021

มาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใช้เองแบบง่ายๆ
เทศบาลเมืองไร่ขิง
02 ส.ค. 2021

ประกาศ สสอ แม่เปิน เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เปิน
02 ส.ค. 2021

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
01 ส.ค. 2021

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
01 ส.ค. 2021

- เลื่อนการตรวจมะเร็งปากมดลูก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบ้าน อ.บึงสามัคคี
01 ส.ค. 2021

- ประชุมเพื่อหามาตรการในการดูแลผู้เสี่ยงสูงที่จะเข้ากักตัวในหมู่บ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบ้าน อ.บึงสามัคคี
01 ส.ค. 2021

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ (กองคลัง)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
31 ก.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดขวัญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
30 ก.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดขวัญ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
30 ก.ค. 2021

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลจานแสนไชย
30 ก.ค. 2021

จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศฉบับที่ 37 เพื่อป้องกันโรคโควิค-19 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการเข้มฝ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
30 ก.ค. 2021

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาลนิกชนต่างๆ
กองอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
30 ก.ค. 2021

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ฯบ้านห้วยหนองหวาย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
30 ก.ค. 2021

คำแนะสำหรับ Home Isolation
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี
30 ก.ค. 2021

แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ (เฉพาะใน
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์
30 ก.ค. 2021

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)
โรงพยาบาลฝาง
30 ก.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลบุแกรง เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
เทศบาลตำบลบุแกรง
29 ก.ค. 2021

โครงการออกเยี่ยม และให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
29 ก.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 115/2564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
29 ก.ค. 2021

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
29 ก.ค. 2021

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
29 ก.ค. 2021

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
29 ก.ค. 2021

พ.ร.บ.ภาษีป้าย
เทศบาลตำบลร่วมจิต
29 ก.ค. 2021

ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวบาน
29 ก.ค. 2021

ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.๓) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ (กองคลัง)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
29 ก.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ
สำนักงานเทศบาลตำบลแคน
29 ก.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ
สำนักงานเทศบาลตำบลแคน
29 ก.ค. 2021

เช็ครายชื่อการรับบริการฉีดวัคซีน รพ.ฝาง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลฝาง
29 ก.ค. 2021

ประกาศนโยบายการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม
29 ก.ค. 2021

ศูนย์พักคอยอำเภอกุดชุม
ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม
29 ก.ค. 2021

ประกาศปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน10 ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านหลวง
29 ก.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1354/2564 ลงวันที่ 28 ก.ค. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องก
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
29 ก.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลพระหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
27 ก.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
27 ก.ค. 2021

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
27 ก.ค. 2021

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) เทศบาลตำบลร่วมจิต
เทศบาลตำบลร่วมจิต
27 ก.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแคน เรื่องช่องทางรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ติดโควิด19 และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
สำนักงานเทศบาลตำบลแคน
27 ก.ค. 2021

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลอุ่มเม่า จังหวัดกาฬสินธุ์
27 ก.ค. 2021

ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุ่มเม่า จังหวัดกาฬสินธุ์
27 ก.ค. 2021

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีระหว่างกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
เทศบาลตำบลอุ่มเม่า จังหวัดกาฬสินธุ์
27 ก.ค. 2021

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
27 ก.ค. 2021

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
27 ก.ค. 2021

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พนักงาน สนง.กกต. ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
27 ก.ค. 2021

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
27 ก.ค. 2021