เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
08 ธ.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
08 ธ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เคยยืนเอกสารขอรับเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (ตั้งแต่เดือน กั
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
08 ธ.ค. 2021

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เทศบาลตำบลวังสามหมอ
08 ธ.ค. 2021

แจ้งปิดน้ำบ้านสายตรี16และตะลุมพุก เนื่องจากท่อส่งน้ำจากบ้านสายตรี16 ไปบ้านตะลุมพุกแตกชำรุด
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
08 ธ.ค. 2021

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
08 ธ.ค. 2021

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 36
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี
08 ธ.ค. 2021

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
เทศบาลเมืองไร่ขิง
07 ธ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวบาน
07 ธ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
07 ธ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ประกาศการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
07 ธ.ค. 2021

ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เ
เทศบาลเมืองไร่ขิง
03 ธ.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 31/2565 จ้างเหมายกเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
03 ธ.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 30/2565 จ้างเหมายกเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
03 ธ.ค. 2021

งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
เทศบาลเมืองไร่ขิง
03 ธ.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 29/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
03 ธ.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 28/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
03 ธ.ค. 2021

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดีนและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
03 ธ.ค. 2021

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
03 ธ.ค. 2021

ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 อัตรา
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
03 ธ.ค. 2021

ประกาศ อบต.บางขุนทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
03 ธ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
02 ธ.ค. 2021

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลฝาง
02 ธ.ค. 2021

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 27/2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
02 ธ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ข่าว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จำนวน 3 เรื่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
02 ธ.ค. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ เรื่อง ประกาศราคากลางในการจัดหา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้
02 ธ.ค. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ เรื่อง ประกาศราคากลางในการจัดหา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้
02 ธ.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพแล
เทศบาลเมืองหนองคาย
02 ธ.ค. 2021

สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำปี ๒๕๖๒
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
01 ธ.ค. 2021

ประกาศโรงพยาบาลฝาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงพยาบาลฝาง
01 ธ.ค. 2021

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ของกิ่งกาชาดอำเภอปาย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
01 ธ.ค. 2021

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
01 ธ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(พ.ด.ส.๓)
เทศบาลตำบลวังสามหมอ
01 ธ.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลจานแสนไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เทศบาลตำบลจานแสนไชย
01 ธ.ค. 2021

ประกาศวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 2565
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
01 ธ.ค. 2021

ประกาศอำเภอขาณุวรลักษบุรี เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดตลาดสดเทศบาลตำบลสลกบาตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี
01 ธ.ค. 2021

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับตลาดสดเทศบาลตำบลสล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี
01 ธ.ค. 2021

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลเมืองหนองคาย
01 ธ.ค. 2021

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสำหรับเป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน
เทศบาลเมืองหนองคาย
01 ธ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกาะช้าง ประจำปีงบ
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
01 ธ.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2
เทศบาลตำบลเกาะช้าง
01 ธ.ค. 2021

แบบประกาศ อบต.แม่นาเติง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส3 ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
30 พ.ย. 2021

ประชาสัมพันธ์สนามกีฬา อบต.แม่นาเติง ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
30 พ.ย. 2021

ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลู
เทศบาลเมืองไร่ขิง
30 พ.ย. 2021

ประชาสัมพันธ์ ข่าว สบค.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้หน่วยงานได้ใช้ประโยช์
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
30 พ.ย. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร /2564 เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอยี่งอ
30 พ.ย. 2021

คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 2199/2564
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง
30 พ.ย. 2021

ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี2565
เทศบาลตำบลผึ่งแดด
30 พ.ย. 2021

ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
30 พ.ย. 2021

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง
30 พ.ย. 2021