รพ.สต.โพกรวมได้รับแจ้งจากทาง รพ.สิงห์บุรี มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเดินเข้าไปในหอผู้ป่วยหนักติดเชื้อโควิด19 ได้ทำการตรวจATK จำนวน2ราย ผลลบ

UploadImage