อบจ.สิงห์บุรี อบต.จักรสีห์ สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จักรสีห์ ดำเนินการตามโครงการการตรวจคัดกรองเชิงรุก(ATK) ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 160 ราย

UploadImage