รพ.สต.ต้นโพธิ์2 พร้อมด้วย อสม. ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองวัดความดันโลหิต ก่อนฉีดวัคซีน ให้กับผู้รับบริการแบบ walk in กลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง

UploadImage