สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้ จนท.รพ.สต.บางกระบือ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการ กพสต.บางกระบือ เกื้อกูลเยาวชนสตรีต้านภัยยาเสพติด

UploadImage