สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี ผอ.รพ.สต.บางมัญ กำนัน พร้อมด้วย อสม. ร่วมกันส่งผู้เข้ารับการกักตัวที่สถานกักกันตัวในชุมชนCI วัดเสาธงทอง จำนวน2ราย

UploadImage