รพ.สต.ม่วงหมู่ อบต. และผู้นำชุมชน ออกตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ครั้งที่2 (ATK)แก่แม่ค้าที่ตลาดนัด ต.ม่วงหมู่ จำนวน 14 ราย

UploadImage