สสอ.ไทยเจริญ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งที่รับสมัคร
              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      จำนวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท
              ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ
              ระยะเวลาการจ้าง      ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก