เชิญชวน...ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง

UploadImage